FCC Admin

Atiq Rahimi

08 اکتبر: عتیق رحیمی: شكستن مرزهای فیلم‌سازی

“سیاست میان ما تفرقه می‌اندازد و هنر میان ما همبستگی ایجاد می‌کند. مسیر خلاقانه‌ای که فارسی سینما سنتر در پیش گرفته است اهمیت بسزایی دارد. ما باید مرزها را از میان برداریم و سیاست‌هایی را که بین‌مان فاصله می‌اندازند، ریشه‌کن کنیم”
65306687_468420593734298_4641841844937245499_n

11 سپتامبر: گفتگویی با یاسمین مظفری در باب فیلم‌سازی و بازگشت به ریشه‌های فرهنگی جامعه فارسی‌زبان

”همین که فضایی با رویکرد اف سی سی در این صنعت به فعالیت مشغول است، قدم بسیار بزرگی در مسیر رشد برداشته شده است. نهادهای بزرگ‌تری همچون تیف می‌بایست با پلتفرم‌های کوچکتر همکاری کرده و آنها را حمایت کنند تا به رشد و ارتقای فیلم‌سازان و فعالان این صنعت کمک کنند“.