حامیان

اف سی سی با پشتیبانی حامیان خود توانسته است اولین شبکه ارتباطی مستقل با سینمای فارسی‌زبان و دست‌اندرکاران آن را شکل دهد.

حامیان